Stop Hejt – Jan Kwiatkowski
S01E2019-10-22
22 października, 2019 1min
Stop Hejt – Jan Kwiatkowski
Stop Hejt – Angelika Wróblewska
S01E2019-10-22
22 października, 2019 3min
Stop Hejt – Angelika Wróblewska
Stop Hejt – Mariusz Bugała
S01E2019-10-22
22 października, 2019 1min
Stop Hejt – Mariusz Bugała
Stop Hejt – Miłosz Rajczakowski
S01E2019-10-22
22 października, 2019 3min
Stop Hejt – Miłosz Rajczakowski
Stop Hejt – Maria Trybuła
S01E2019-10-22
22 października, 2019 1min
Stop Hejt – Maria Trybuła
Stop Hejt – Aleksander Hutkowski
S01E2019-10-22
22 października, 2019 2min
Stop Hejt – Aleksander Hutkowski
Stop Hejt – Agata Kukawka
S01E2019-10-22
22 października, 2019 1min
Stop Hejt – Agata Kukawka
Stop Hejt – Krystian Kuczkowski
S01E2019-10-22
22 października, 2019 2min
Stop Hejt – Krystian Kuczkowski
Stop Hejt – Łukasz Piszczek
S01E2019-10-24
24 października, 2019 1min
Stop Hejt – Łukasz Piszczek
Stop Hejt – Justyna Majdak
S01E2019-10-24
24 października, 2019 1min
Stop Hejt – Justyna Majdak
Stop Hejt – Katarzyna Wiercińska
S01E2019-10-24
24 października, 2019 1min
Stop Hejt – Katarzyna Wiercińska
Stop Hejt – Maciej Truszczyński
S01E2019-10-24
24 października, 2019 1min
Stop Hejt – Maciej Truszczyński

Celem projektu „STOP HEJT” jest realizacja zadań mających przeciwdziałać hejtowi w Internecie poprzez uświadamianie groźnych skutków wynikających z tego zjawiska, jakimi są m.in. psychiczne poranienia, wyalienowanie ze społeczeństwa, a także, nierzadko próby samobójcze.