W ramach programu Erasmus+, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaangażowała się w badania innowacyjnych praktyk zarządzania kryzysowego w społeczności Erasmus (RIPEC).RIPEC ma na celu koordynowanie wspólnych badań i problemów oraz przyjęcie innowacyjnych metod i narzędzi radzenia sobie z zarządzaniem kryzysowym w ramach mobilności z programu Erasmus+.