sędzia SA Zygmunt Drożdżejko
S01E2024-05-24
dr hab. Leszek Bielecki
S01E2024-05-24
dr Bartosz Lewandowski
S01E2024-05-24
sędzia SO Adam Jaworski
S01E2024-05-24
Panel dyskusyjny
S01E2024-05-24
24 maja, 2024
Panel dyskusyjny
sędzia SA Piotr Schab
S01E2024-05-24
dr hab. Krzysztof Szczucki
S01E2024-05-24
dr Michał Skwarzyński
S01E2024-05-25